icon-arrow-right
HomeNieuws Terugblik VTi Today/Tomorrow - 13 november 2023

Terugblik VTi Today/Tomorrow - 13 november 2023

VTi nieuws

Op maandag 13 november organiseerde VTi Amsterdam opnieuw een spetterende bijeenkomst. Vakschool Technische Installaties (VTi) is een intensieve samenwerking tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven, overheid en brancheverenigingen in de Metropoolregio Amsterdam. Tijdens dit evenement werden gezamenlijke behaalde successen en uitdagingen die aangepakt worden gepresenteerd. We kijken terug op een zeer geslaagd evenement in A-Lab in Amsterdam Noord waar Martin de Haan (Programmadirecteur), Mirte Hamers (Programmamanager) en razende reporter Ruud Porck (senior adviseur) de 90 aanwezigen meenamen in het afwisselende en inspirerende programma.

 

Face of the earth, muzikale keynote van Edo Donkers

Absoluut hoogtepunt was de een muzikale keynote verzorgd door Edo Donkers, docent aan de opleiding Adviseur Innovatie & Duurzaamheid en singer songwriter. Na een persoonlijke intro nam hij de aanwezigen mee op inspiratiereis in het nummer “Face of the Earth”. Om af te sluiten met een oproep om de opleiding, die momenteel weinig studenten heeft, te ondersteunen in promotie. En om de studenten te ondersteunen bij hun stage en het behalen van het certificaat Energie prestatie adviseur basis. De inhoud van de cursus wordt definitief onderdeel van de opleiding maar het examen is kostbaar en kan niet vanuit het onderwijs worden bekostigd.

 

 

 

 

Nieuwe partners en andere activiteiten

De nieuwe VTi partners, CP Services, DIT Personeel, Dok88 en BAM Energie & Water werden gepresenteerd. Werd duidelijk aan welke promotie evenementen VTi en haar partners hebben deelgenomen en wat het bereik daarvan was. Ook op het gebied van onderwijsontwikkeling heeft VTi niet stilgezeten werd duidelijk.

 

MBO certificaten

Na het grote succes van de MBO certificaten “Basisonderhoud Werktuigkundige Installaties” en “Installeren & in bedrijfstellen hybride warmtepomp” is het volgens De Haan tijd om door te pakken. De Haan: “hoe mooi is het dat we uit onze eigen geledingen projectleiders hebben weten te vinden om dit te trekken. Hybride docenten Arjen Binkhorst (Bonarius) en Armand Gummels (Jouwopleiding) gaan dit doen!”.

 

Hybride docenten

Ook de hybridedocenten zijn een succes. Begin september ontvingen 17 hybride docenten hun fel begeerde certificaat. In totaal komt het aantal nu op 60 hybride docenten in Noord-Holland. En circa 400 in heel Nederland. Maar uitdagingen zijn er ook. Die liggen volgens De Haan vooral op het (nog) ontbreken van erkenning door OC&W en de logistiek in het onderwijs. “Daar gaan we komende tijd echt werk van maken!” volgens De Haan.

 

Ontbijtsessie

Met partner Crossover organiseerde VTi een ontbijtsessie. Synoniem voor vroeg opstaan volgens Mirte Hamers. Dat weerhield de deelnemers niet om vol energie om 07.30 uur aan de slag te gaan met een belangrijk thema “behoud van medewerkers”. Onderdeel hiervan is de leercultuur in het bedrijf en de bereidheid om samen te werken om carrières van medewerkers te faciliteren. Het vervolg is al gepland!

 

Opschaling en verduurzaming is meer impact maken

Met de opschaling en verduurzaming van VTi zit het helemaal goed! Door de geld vanuit het Nationaal Groeifonds via de Green Tech Campus MRA kunnen we veel van onze ambities verwezenlijken. Opschalen in de regio en intensiever samenwerken met mbo, hbo en andere succesvolle publiek, private samenwerkingen (PPS’en) zoals Nextechnician, Bouwacademie en CityNetZero.

Daarnaast ondersteunt de provincie Noord-Holland de doorontwikkeling van VTi als spil in de regionale campusvorming. Dat houdt in dat VTi zich verder kan professionaliseren. De statuten zijn al gemoderniseerd en er volgde ook een oproep aan de partners om zich te melden als zij belangstelling hebben om deel te nemen aan het VTi bestuur of raad van toezicht.

 

Een steeds belangrijk wordend thema op het snijvlak onderwijs/arbeidsmarkt is leven, lang ontwikkelen (LLO). Josje Damsma (CrossOver Nederland) werd gepresenteerd als VTi projectleider LLO. Vanuit VTi participeren we in twee LLO projecten: Optimaliseren ketensamenwerking (landelijk) en Bouwen aan leven lang ontwikkelen (Noord-Holland & Flevoland).

 

Meer vrouwen in de Techniek

VTHO, het expertisecentrum voor haar technische ontwikkeling, presenteerde hun workshop “hoe zorg ik voor meer vrouwen in technische functies in mijn bedrijf?” die aangeboden wordt door de gemeente Amsterdam in het kader van de inclusie en diversiteitsagenda. Gemiddeld gezien bleek tijdens de presentatie dat er meer vrouwen bij VTI bedrijven werken maar het is nog steeds een enorme kans om hier aandacht aan te besteden. Want landelijk is het percentage 16,5%. Houd je mailbox in de gaten als je je hiervoor wilt aanmelden. Deelname is gratis voor VTi partners.

 

Onboarding met video

Partners Homij en Gpal hebben onboarding via video geïmplementeerd. Dat leidt volgens de gebruikers tot efficiëntie maar is ook heel leuk. VTi organiseert met Gpal een Onboarding met video masterclass op maandag 22 januari 2024. Houd ook hier je mailbox in de gaten. Ook deze workshop is gratis voor VTi partners.

 

Schiphol, contextrijk samenwerken

Bij dit onderdeel ging Mirte Hamers in gesprek met student Sem, Ron Wever (Schiphol) en Nelie Groen (Mbo college Westpoort). Het is een prachtig voorbeeld van samenwerking waarbij een deel van het onderwijs binnen de praktijk en context van Schiphol gegeven wordt en daarmee wezenlijk anders is dan een stage, aldus Groen. Wever benadrukt dat het voor Schiphol en haar maincontractors ook verantwoordelijkheid nemen is om dit mogelijk te maken. En is blij dat BAM Energie & Water zich heeft aangesloten en dat meer volgen. Student Sem benadrukt dat het voor studenten super interessant is zich buiten de muren van de school te ontwikkelen maar dat het belangrijk is om studenten bij de onderwijsontwikkeling te betrekken.

 

Het was weer een fantastische en inspirerende bijeenkomst! Tot de volgende VTi Today Tomorrow op 15 april 2024

+