HomeOver VTI

Over VTi Amsterdam

Onze leefomgeving wordt steeds comfortabeler, gezonder, duurzamer en veiliger. Installatietechniek speelt hierbij een centrale rol. Ontwerp, realisatie en onderhoud van technische installaties vraagt om goed opgeleide professionals. Hiervoor is de Vakschool Technische Installaties opgericht. VTi is een samenwerking tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven, overheid en brancheverenigingen in de Metropoolregio Amsterdam. Samen werken zij aan goede opleiding van de technische professional van de toekomst. Hiervoor promoten zij het installatievak onder jongeren & zij-instromers en leiden zij Hybride Vakdocenten op om hun kennis te delen. Zo werkt VTi Amsterdam mee aan een futureproof Amsterdam.

Aanmelden BIM-stageplaats

Voor studenten van de niveau 4 opleiding Technicus Engineering van het ROC van Amsterdam zijn we op zoek naar BIM-stageplaatsen. Deze studenten hebben al kennis van Revit en willen deze kennis...

Lees meer

Missie / visie

VTi Amsterdam leidt de technische professional van de toekomst op en promoot het installatievak onder jongeren.

Lees meer

Programmalijnen

Binnen de samenwerking zijn vijf programmalijnen opgezet die zich allen vanuit een andere invalshoek bezighouden met het oplossen van het tekort aan goed gekwalificeerde technici en de aansluiting...

Lees meer

Leergang Hybride Vakdocent

Techniek speelt een steeds belangrijkere rol bij het oplossen van maatschappelijke en economische kwesties. Een voorbeeld hiervan is de energietransitie. Samen met alle andere technici werk je aan...

Lees meer

Structuur stichting

VTi Amsterdam is actief als stichting om haar doelen te verwezenlijken. 

Lees meer

Downloads

Via deze pagina kunt u onderzoeksverslagen/-rapporten downloaden. Tevens wordt andere relevante informatie in relatie tot de activiteiten van VTi Amsterdam.

Lees meer

Huisstijl

Binnen VTi Amsterdam wordt gebruik gemaakt van een logo en huisstijlelementen voor verschillende doeleinden. Via deze pagina worden de logo's ter beschikking gesteld.

Lees meer
+