icon-arrow-right
HomeProgrammalijnen

Programmalijnen

Binnen de samenwerking zijn zes programmalijnen opgezet die zich allen vanuit een andere invalshoek bezighouden met het oplossen van het tekort aan goed gekwalificeerde technici en de aansluiting op de arbeidsmarkt.

vti-amsterdam-programmalijnen-overzicht.png

1. Techniekteams

Verbindende factor tussen de programma’s. Gericht op ontwikkeling leerlijnen die aansluiten bij de arbeidsmarkt, maar ook op het verminderen van het tekort aan docenten.

 

Projectleider: Martin de Haan

2. Instroombevordering

Streeft naar bevordering instroom in de opleidingen gerelateerd aan de technische installatiebranche. Sluit aan bij andere initiatieven in de markt. Richt zich ook op het primair onderwijs.

 

Projectleider: Coen Vredeveldt

3. BPV plaatsen

Doel is het creëren van een stabiel aanbod bpv-plaatsen, zowel in hoogconjunctuur als in laagconjunctuur. Streeft naar betere matching en het binnenboord houden leerlingen.

 

Projectleider: Mirte Hamers

4. TI campus

De stad en de regio vormen feitelijk één grote techniekcampus. Er zijn veel faciliteiten en veel bereidheid om te ondersteunen. Deze programmalijn ondersteunt dat en stemt vraag en aanbod op elkaar af.

 

Projectleider: Hans Wilschut

5. Ondernemerschap

We willen ondernemende vaardigheden ontwikkelen met een modulaire opleiding: Adviseur Innovatie & Duurzaamheid (Crebo Commercieel Technicus). De opleiding is geschikt voor zzp’ers en werknemers en sluit aan op niveau 4 kopopleidingen.

 

Projectleider: Frans Zegwaart

6. Leven lang ontwikkelen (boeien en binden)

Dit is de nieuwste programmalijn met als doel kennis te verbreden en te verdiepen. De lijn is voor studenten, maar ook voor docenten en werknemers uit de branche. Activiteiten zijn onder meer bevordering van zij-instroom en HR-ondersteuning.

 

Projectleider: Martin de Haan

+