icon-arrow-right
Home Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Algemeen

De site www.vtiamsterdam.nl wordt beheerd door Vakschool Technische Installaties, ("VTi Amsterdam"). Op het gebruik in de ruimste zin van deze site, zijn volgende voorwaarden alsmede het Nederlands recht van toepassing. Verwijzing naar deze site is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VTi Amsterdam. Deze disclaimer kan door VTi Amsterdam worden gewijzigd. U dient deze disclaimer derhalve regelmatig te lezen.

Informatie

De informatie op deze site is slechts bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. VTi Amsterdam neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze site de grootste zorgvuldigheid in acht, desondanks staat VTi Amsterdam niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

+