icon-arrow-right
HomeNieuws Nog meer IMPACT maken: € 21 miljoen voor samenwerking beroepsonderwijs en bedrijfsleven

Nog meer IMPACT maken: € 21 miljoen voor samenwerking beroepsonderwijs en bedrijfsleven

VTi nieuws

Nederland investeert al enige jaren in publiek-private samenwerkingsverbanden (pps'en) om de aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven te versterken. Goed voorbeeld hiervan is VTi Amsterdam. In een nieuwe subsidieronde van het Nationaal Groeifonds is VTi onderdeel én kartrekker geworden van het consortium “Green Tech Campus MRA”. Nu is bekend geworden dat dit consortium een subsidie toegekend krijgt van € 9 miljoen en € 12 miljoen aan co-financiering vanuit regionale overheden en bedrijfsleven.

Met deze subsidie komen voor een periode van vier jaren (met optioneel verlenging van 2 jaar) gelden beschikbaar. Hiermee gaat VTi Amsterdam de komende jaren nog meer - en in een grotere regio - impact maken ten aanzien van meer instroom, betere aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt, leven lang ontwikkelen, zijinstroom, en het delen van technische en sociale innovaties.

20230620 meer impact maken - subsidie.jpg

Green Tech Campus MRA

VTi heeft als een van de initiators en trekkers binnen het consortium “Green Tech Campus MRA” een leidende rol gespeeld bij de aanvraag bij het Nationaal Groeifonds. De Green Tech Campus MRA is één van de 15 geselecteerde consortia in Nederland waarvoor 123 miljoen beschikbaar was. Ook in de uitvoering speelt VTi straks een belangrijke rol: VTi partners leveren maar liefst 3,8 miljoen aan cofinanciering. Hieruit blijkt een zeer grote betrokkenheid bij het onderwijs en de regionale arbeidsmarkt.

Samenwerking in de regio

Binnen het consortium Green Tech Campus slaat VTi de handen ineen met vergelijkbare succesvolle samenwerkingsverbanden in de bouw, mobiliteit en digitalisering op mbo en hbo niveau. Door bijvoorbeeld samen te werken rond het vergroten van de instroom en behoud van technisch talent, hoewerktmijnstad.nl en de hybride docent maken we meer impact in de metropoolregio Amsterdam. De regionale overheden zoals de gemeenten Amsterdam, gemeente Almere en de provincie Noord-Holland participeren actief in het consortium.

Doelstellingen

Belangrijke doelen die door het consortium nagestreefd worden zijn: het betrekken van 250% meer mkb bedrijven en deze helpen met hun vragen ten aanzien van capaciteit en kennis. Het betrekken van 140% meer studenten en docenten. Het mag duidelijk zijn dat deze toekenning een enorme stap is voor VTi Amsterdam en haar opschaling.

Partners

Alle partners van VTi Amsterdam zijn terug te vinden het A tot Z overzicht. Verder zijn bij deze aanvraag onderstaande partners betrokken:

20230620 meer impact maken - subsidie - partners.jpg
+