icon-arrow-right
HomeNieuws Heijmans is samenwerkingspartner VTi Amsterdam

Heijmans is samenwerkingspartner VTi Amsterdam

VTi nieuws

Met ingang van 8 april 2021 is Heijmans als partner verbonden aan Vakschool Technische Installaties Amsterdam. Heijmans geeft VTi Amsterdam door dit partnerschap ondersteuning in haar missie; het opleiden van de technische professional van de toekomst en het promoten van het installatievak onder jongeren en zijinstromers.

20210408 Heijmans partner VTi IMG_1136.JPG
V.l.n.r.: Timo van Rosmalen, Mirte Hamers, Martin de Haan

Namens Heijmans heeft Timo van Rosmalen (Regiomanager Heijmans) de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Timo beschrijft het belang van deelname aan VTi als volgt: "Door kennis te delen en praktijkgestuurd onderwijs aan te bieden, wil Heijmans jongeren enthousiasmeren om te kiezen voor een technisch beroep. Los van de invulling van stageplaatsen wordt er in de samenwerking ingezet op het maken van een nauwe verbinding tussen onderwijs en praktijk, kwaliteitsborging en kennisdeling op meerdere niveaus. Waarbij innovatieve ontwikkelingen speciale aandacht krijgen. Wij zien dit als een strategische samenwerking die bijdraagt aan een gezonde leefomgeving, een arbeidsmarkt die in balans is en een goed toekomstperspectief voor bedrijven en werknemers."

Heijmans zal een actieve rol gaan vervullen bij het verwezenlijken van de gezamenlijke doelstellingen. Bijvoorbeeld door het geven workshops, aanwezigheid tijdens open dagen op scholen, het aanbieden van stages, het verzorgen van rondleidingen het beschikbaar stellen van tijd en middelen.

 

Meer informatie over Heijmans op www.heijmans.nl en over VTi Amsterdam op www.vtiamsterdam.nl.

+