icon-arrow-right
HomeNieuws Collegiale in- en uitleen

Collegiale in- en uitleen

VTi nieuws

De VTi partners zetten zich sinds 2017 in voor meer en beter opgeleide Elektro- & Installatietechnici. Door goed samen te werken hebben we nu meer dan 1000 studenten in deze opleidingsrichtingen op het ROC van Amsterdam | Flevoland en staat de Technische Installatiebranche letterlijk op de kaart.

Nu de wereld getroffen is door de Coronacrisis werken veel van onze parters in gebieden die cruciaal zijn voor onze samenleving, zij houden Nederland mede draaiend. Denk aan de techniek achter de zorg, energievoorziening, warmte en water. Maar zijn er ook berichten van bedrijven die hun onderhoudswerkzaamheden niet meer kunnen/mogen uitvoeren. Dat dit gevolgen heeft voor het structurele behoud voor mensen voor de branche ligt op de loer. Dat moeten we koste wat kost voorkomen!

Vandaar dat wij bij onze partners gaan inventariseren of er behoefte is aan uitruil van medewerkers. Om uiteindelijk te komen tot collegiale in- & uitleen.

Tot slot zullen wij de situatie iedere dag opnieuw inschatten. Onze activiteiten afstemmen op dat wat nodig is om ook na deze crisis voldoende goed opgeleide Elektro- & Installatietechnici te hebben. Die meehelpen de Metropoolregio Amsterdam futureproof te maken.

+