icon-arrow-right
HomeNieuwsKalenderInformatie workshops

Informatie workshops

Onderstaand treft u informatie aan over de verschillende workshops. Tijdens VTi Today, VTi Tomorrow kunt u deelnemen aan één sessie. Wij vragen bij uw aanmelding om uw top 2 voorkeuren. Uiteraard streven wij ernaar u in te delen bij de sessie van uw voorkeur.

Overzicht workshopsessies

Sessie 1: Hybride Vakdocent, HR

Sessieleider: Yvonne Tersteeg (Hoofd P&O, MBO College Westpoort)

In de workshop van HR verkennen we met elkaar op welke wijze we kunnen samenwerken met als doel goed opgeleide technische professionals voor het bedrijfsleven. Om dat doel te bereiken is up-to-date onderwijs nodig wat aansluit bij de ontwikkeling in de betreffende branches. Daarom richten we ons op het onderzoeken van de mogelijkheden om huidige technische professionals deels in het bedrijfsleven en deels in het onderwijs te laten werken. Centraal in de workshop staat hoe we dat concreet en gezamenlijk invulling kunnen geven.

 

Sessie 2: Alternatieve Instroom, nieuwe vijvers

Sessieleider: Marius Boon (Projectleider Instroombevordering)

 

De instroom van nieuwe leerlingen dreigt landelijk al meer terug te lopen, dit alleen al vanwege de eenvoudige reden dat er minder jongeren zijn. De markt schreeuwt echter om nieuwe en meer vaklieden. Dit vraagt om nieuwe bronnen. Vanuit VTi worden deze vanuit alle kanten aangeboord en onderzocht: Statushouders, Arbeidsbeperkten, ex-gedetineerden, werkelozen, baan-naar-baan etc. etc. Binnen deze groepen zijn vele die graag de techniek in willen en kunnen. Hoe slaan we de brug? Elke groep heeft andere aandachtspunten. Dien je volledig gekwalificeerd/ opgeleid te zijn of zijn er mogelijkheden om iemand voor deelgebieden op te leiden? Speelt leeftijd een rol, zo ja welke?

Projectleider Instroombevordering van de VTi, Marius Boon (IW Noord-Holland) neemt u mee in alle (on-)mogelijkheden en hoort graag uw mening en bevindingen!


Sessie 3: BPV Customer Journey, en wat nu?

Sessieleider: Esther Meulendijk (Projectleider Structurele BPV), Maarten Brand

 

Bij de BPV zijn drie partijen betrokken: School, student en bedrijf. Doel van deze bijeenkomst is om scherp in kaart brengen hoe het BPV-proces momenteel in de praktijk verloopt vanuit het perspectief van deze drie partijen, maar nog veel belangrijker…. Waar de verbetering het beste kan worden doorgevoerd. Met deze kennis kan VTi zien waar bedrijven, scholen en studenten aansluiten op elkaar en waar verbeterkansen liggen. Niet alleen op basis van aannames, maar op basis van feiten. Zo kan VTi de BPV nog verder professionaliseren. In eerdere workshops die bij de drie partijen zijn gehouden is ingezoomd op het proces, de systemen en de mens-kant van de BPV. Graag willen we op basis van die drie onderwerpen in kaart brengen waar de meeste verbetering tot zijn recht komt en gaat leiden tot succesvolle en kwalitatieve stages in zowel tijden van hoogconjunctuur als laagconjunctuur.

Esther Meulendijk en Maarten Brand nemen jullie mee in de resultaten van het onderzoek rondom proces, systeem en mens! Zo kan je in deze workshop concreet deelnemen aan de volgende stap in het verbeteren van de “Structurele BPV”.

 

Sessie 4: Zet jouw bedrijf op de kaart!

Sessieleider: Hans Wilschut (Projectleider VTi Campus)

 

De stad is ons leslokaal en (bouw)projecten zijn ons uithangbord. Hoe zorg ik ervoor dat de projecten waar ik als bedrijf zo trots op ben koppel aan de VTi TI campus? Tijdens deze sessie laat Projectleider TI campus Hans Wilschut een aantal voorbeelden zien en hoe deze op de interactieve campuskaart komen te staan. Om vervolgens de vertaling te maken naar jouw eigen projecten die "morgen" op de kaart staan. Vraag daarbij is: 'hoe sluit een bedrijfsbezoek aan bij de belevingswereld van jongeren?

 

Sessie 5: Futureproof vmbo in Amsterdam

Sessieleider: Joost van Elten (Projectleider Masterplan Techniek Amsterdam)

 

Tijdens deze sessie neemt Joost van Elten (Masterplan Techniek) je mee in de ontwikkelingen in Amsterdam. Zo worden op de scholen "Techlabs" geïntroduceerd om jongeren en basisschoolleerlingen te inspireren voor techniek. En liggen er een aantal scenario's voor om vooral de bovenbouw (leerjaar 3 &4) van het vmbo een kwaliteitsimpuls te geven. Joost praat je bij, laat zien wat er tot nu toe is bereikt en haalt graag op wat de VTi bedrijven kunnen bijdragen aan een Futureproof technisch vmbo.

 

+