icon-arrow-right
HomeNieuwsKalender Verslag: VTi Today, VTi Tomorrow

Verslag: VTi Today, VTi Tomorrow

VTi Today, VTi Tomorrow. Onder dat motto organiseerde de Vakschool Technische Installaties (VTi) op maandag 2 oktober een goed bezochte bijeenkomst voor alle betrokken bedrijven en opleidingen. Programmamanager Martin de Haan en de verschillende projectleiders lieten in het auditorium van het MBO College Westpoort zien dat de VTi hard aan de weg timmert. De Vakschool Technische Installaties moet ervoor zorgen dat meer jongeren kiezen voor installatietechniek én dat het onderwijs voor deze branche beter aansluit op de eisen en behoeften van het bedrijfsleven.

VTi Amsterdam - today - tomorrow - 2 oktober 2017.png

“Alles begint met ambitie”, is de boodschap van Dook van den Boer, voorzitter van het bestuur van de VTi. “Ons doel is ervoor te zorgen dat er geen tekort meer is aan goed geschoolde, technische mensen in de regio Amsterdam. Zodat bedrijven succesvol én innovatief kunnen zijn. We weten niet of er voldoende jongeren zijn en of het onderwijs flexibel genoeg is. Maar onze aanvraag bij het Regionaal Investerings Fonds is goedgekeurd én we hebben commitment van al onze partners, dus het moet lukken.”

 

De Vakschool Technische Installaties richt zich in eerste instantie op het uitvoeren van vijf projecten. In de eerste plaats is dat het opzetten van Techniekteams: teams van docenten van verschillende opleidingen die nieuwe leerlijnen gaan ontwikkelen. Een tweede project is het bevorderen van de instroom in het techniekonderwijs. Verder wil de vakschool meer structurele stageplaatsen creëren én een virtuele campus oprichten om bestaande opleidingen beter met elkaar te verbinden. En tenslotte is het de bedoeling om binnen de bestaande opleidingen meer ruimte te maken voor oriëntatie op ondernemerschap.

 

Voor de campus heeft de VTi nog geen projectleider gevonden, de andere projectleiders vertellen in het auditorium kort iets over hun ambities. Zo benadrukt Marius Boon (Instroombevordering) het belang van een bredere kijk op de sector. “Denk aan ICT, zorg, duurzaamheid en groen… Ook daar liggen volop kansen voor nieuwe techneuten.” Esther Meulendijk (Structurele BPV plaatsen) is ervan overtuigd dat voor elke leerling een mooie stageplek te vinden is. “Mijn rol is om de kwaliteiten van die leerlingen naar boven te halen.” En Frans Zegwaart (Ondernemerschap) wil zich graag inzetten voor het stimuleren van jonge ondernemers. “Ik wil zoeken naar nieuwe manieren waarop ze zichzelf in de markt kunnen zetten.”

 

Tijdens een van zijn interviewrondjes belicht De Haan een nieuw project van de Techniekteams: de Bonarius Academie. Bij dit installatiebedrijf volgen zestig BBL-leerlingen onderwijs in de eigen opleidingslokalen. Opleidingscoördinator Willem-Jan Broekkamp: “Een goed voorbeeld van samenwerking tussen mbo en bedrijfsleven.” Ruud Porck (VTi): “Steeds meer bedrijven hebben eigen opleidingsruimtes, maar de bezettingsgraad is nog te laag. Juist die ruimtes kunnen we inzetten om maatwerk te bieden in het beroepsonderwijs.”

 

In verschillende korte intermezzo’s laat Ruud Porck meer voorbeelden zijn van de activiteiten die de vakschool de afgelopen maanden al heeft ontplooid. Dat waren onder meer techniekworkshops voor basisscholieren in wetenschapsmuseum NEMO, praktijklessen voor vmbo’ers én de Matching Day, om technische bedrijven aan scholen te koppelen. Hoe krijg je leerlingen enthousiast voor techniek, vraagt Martin de Haan. Ruud Porck: “De kracht van het beroepsonderwijs moet zijn een goede context, activerende didactiek én betekenisvolle opdrachten, met hulp van het bedrijfsleven. Elke leerling wil leren – daarom heet ie ook zo.”

 

Nadat New Tech zich als 32ste partner bij de Vakschool Technische Installaties heeft aangesloten, blikt de programmamanager tenslotte nog even vooruit op de nabije toekomst van de Vakschool Technische Installaties. “Mijlpalen zijn onder meer de ingebruikname van een nieuwe app waarmee we contact onderhouden over de verschillende thema’s én de conferentie duurzaamheid die we organiseren in samenwerking met de mbo-raad. Via de nieuwe website en de nieuwsbrief houden we jullie ‘tomorrow’ op de hoogte van alle ontwikkelingen.”

Bestuur

Het bestuur van de Vakschool Technische Installaties wordt gevormd door Dook van den Boer (voorzitter), Ronald Olij, Antonio Navarrete Gelde. Mohamed Dmissi en Florus Roelofsen. Annelies Spork, Edwin Klomp en Kees de Vries zitten in de raad van toezicht.

+