icon-arrow-right
HomeNieuws VTi Amsterdam - update Corona

VTi Amsterdam - update Corona

VTi nieuws

VTi Amsterdam staat voor meer & beter opgeleide Elektro- & Installatietechnici in de Metropoolregio Amsterdam. Zij helpen mee de regio futureproof te maken door technische installaties te ontwerpen, te realiseren en te onderhouden. Vanaf 2017 hebben de partners een instroom gerealiseerd van meer dan 400 studenten, zodat het totaal aantal technici die bij het ROC van Amsterdam een opleiding volgt in deze richting toegenomen is tot meer dan 1000 studenten.

20200326 resultaten onderzoek.JPG

Ook in deze bijzondere tijd blijft VTi Amsterdam focus houden op de gezamenlijke ambitie. We hebben echter wel onze focus tijdelijk verlegd van meer instroom naar behoud van de huidige studenten voor de branche. Het behouden van het aangeboorde talent is noodzakelijk om de activiteiten na deze crisis te kunnen uitvoeren. Denk aan de energietransitie, bouwopgave en maatschappelijke uitdagingen waarin de technische installatiebranche een cruciale rol speelt. VTi helpt en ondersteunt de partners met dit vraagstuk.

 

Concrete acties die het programmateam heeft ondernomen:

  • Inventarisatie d.m.v. een enquête naar de behoefte van collegiale in en uitleen
  • Doorverwijzen naar de stichting Collegiale In & Uitleen
  • Pro-actieve benadering door contact op te nemen met alle partners om naast de enquête een helder beeld te hebben waar eventuele knelpunten ontstaan en hoe we die kunnen gezamenlijk oplossen. En waar er slimme oplossingen zijn bedacht en deze te delen.
  • Behouden van stageplaatsen voor zowel het mbo als het vmbo
  • Studenten die hun bbl plek verliezen verwijzen naar één van de andere partners
  • Inrichten van een pagina op de website waar partners links kunnen vinden naar e-learningprogramma’s

In verband met de Coronacrisis hebben we onze partnerbijeenkomst op 6 april moeten uitstellen. Een belangrijk item zou de “verduurzaming” van VTi Amsterdam zijn. Met andere woorden; hoe zorgen we ervoor dat VTi de meerwaarde kan blijven leveren na de subsidie van het Regionaal Investeringsfonds. Het is belangrijk dat we daar aandacht aan blijven geven. Daarom komen we binnenkort met een uitnodiging voor onze partners om hier online aan deel te nemen.

+