icon-arrow-right
HomeNieuws Aanvraag subsidie Regionaal Investeringsfonds

Aanvraag subsidie Regionaal Investeringsfonds

VTi nieuws

Ruim dertig vertegenwoordigers van opleidingen en bedrijven kwamen op 5 oktober naar het Bredero Beroepscollege in Amsterdam-Noord voor een bijeenkomst over de Vakschool Technische Installaties (VTI). De vakschool moet er onder andere aan bijdragen dat meer jongeren kiezen voor installatietechniek. Met een subsidieaanvraag bij het Regionaal Investeringsfonds via het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil de vakschool zijn plannen meer handen en voeten geven.

Aanvraag subsidie Regionaal Investeringsfonds

“Het tekort aan technisch personeel in Noord-Holland wordt voor de komende jaren geschat op 1390 mensen per jaar”, houdt project-directeur Bart Bouwmeester van de vakschool de aanwezigen voor. “Bovendien zijn de tekorten in 2016 toegenomen ten opzichte van 2015. Er is voor ons nog heel veel werk te doen dus. We zijn nu al begonnen met introductielessen voor 600 vmbo-leerlingen, ‘skills courses’ voor 800 mbo-leerlingen en scholingsdagen voor werkloze werkzoekenden. We hebben zes zij-instromers kunnen plaatsen bij bedrijven, het komende jaar willen we dat aanvullen tot vijftig.”

Om de projecten en activiteiten van de vakschool meer handen en voeten te geven, dient de VTI in januari een aanvraag in bij het Regionaal Investeringsfonds. Florus Roelofsen en Martin de Haan (beiden ROC van Amsterdam) lichten de aanvraag toe. Roelofsen: “Op deze manier kunnen we veel extra geld binnenhalen om innovatie mogelijk te maken, dit helpt ons om een volgende stap te zetten.”

Met de bijdrage uit het fonds wil de VTI vijf verschillende projecten uitvoeren. In de eerste plaats is dat het opzetten van Techniekteams: teams van docenten van verschillende opleidingen die bijvoorbeeld nieuwe leerlijnen gaan ontwikkelen. Een tweede project is het bevorderen van de instroom in het techniekonderwijs. Verder wil de vakschool meer structurele stageplaatsen creëren én een virtuele VTI Campus oprichten, om bestaande opleidingen beter met elkaar te verbinden. En tenslotte is het de bedoeling om binnen de bestaande opleidingen meer ruimte te maken voor oriëntatie op ondernemerschap.

Florus Roelofsen vraagt de aanwezige ondernemers om handtekeningen op de cofinanciering. “Een derde van het geld komt uit het fonds, een derde van de overheid en een derde moet komen van het bedrijfsleven. “We hebben dus wel jullie hulp nodig, in de vorm van geld, uren of materiaal. Bijdragen betekent ook dat je inspraak en invloed hebt bij de aanvraag.” Bart Bouwmeester: “Wij gaan bedrijven zelf benaderen op basis van de eerder beloofde inzet, maar nieuwe aanbiedingen of specifieke interesse in een of meer van de projecten horen we natuurlijk graag!”

+