icon-arrow-right
HomeNieuwsKalenderInformatie workshops

Informatie workshops

Onderstaand treft u informatie aan over de verschillende workshops. Tijdens VTi Today, VTi Tomorrow kunt u deelnemen aan één sessie. Wij vragen bij uw aanmelding om uw top 3 voorkeuren. Uiteraard streven wij ernaar u in te delen bij de sessie van uw voorkeur.

Overzicht workshopsessies

Sessie 1 - Instroombevordering: Statushouders

Sessieleiders: Mirte Hamers, Dick Klene (ROCvA), Guido Broeders (WSP) en Dennis Veenendaal (Mega).

 

Het is hoognodig om de zij-instroom in de branche te vergroten. Maak vanavond kennis met (startklare) statushouders en leer meer over hun dromen en ambities. Wat betekent het om een statushouder te begeleiden tijdens het werk en wat zijn de ervaringen van stage / leerbedrijven tot nu toe? Wat is er nodig om een statushouder succesvol te begeleiden? Wat kun je wel en niet verwachten? En wat krijg je er als bedrijf voor terug?

 

Sessie 2 - Instroombevordering: Primair onderwijs

Sessieleider: Hans Wilschut (Wonderwel)

 

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met het enthousiasmeren voor de techniek. Daarom vinden we het belangrijk om ook in te zetten op het primair onderwijs (basisschool). Maak kennis met Hans Wilschut en het boekje en bijbehorende lessenseries die hij samen met Marlie Hollands (leerkracht basisonderwijs) heeft geschreven om kinderen te verwonderen. Via de Amsterdamse Natuur en Milieu Educatie heeft Hans ingang bij 230 basisscholen in Amsterdam. Duik met Hans in de techniek-ontdekkingsreis voor kinderen en laat je verrassen.

 

Sessie 3 - Instroombevordering: Beta Mentality

Sessieleider: Marius Boon (IW Noord Holland)

 

De instroom van leerlingen dient kwantitatief en kwalitatief bevorderd te worden. (Potentiele) Leerlingen dienen gevoed te worden met techniek op structurele wijze. Dit van Pabo, Basisschool naar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Hoe kunnen we dit vormgeven? Middels het Beta Mentality Model zijn er meerdere mogelijkheden om leerlingen te triggeren voor techniekkeuze. VTi Projectleider instroombevordering, Marius Boon (IW Noord Holland) geeft een inleiding over Beta Mentality en behoefte qua instroombevordering en begeleidt de sessie.

 

Sessie 4 - Structurele bpv: de perfecte stageplek

Sessieleider: Esther Meulendijk (Goflex)


De perfecte stageplek, welke student wil dit nu niet? De perfecte stagiair, welk bedrijf wil die niet? Binnen de VTi hebben we beiden, toch blijft het lastig om de juiste match te maken. Esther Meulendijk, VTi projectleider BPV, zal tijdens deze sessie ingaan op het matchingsproces en hoe dit verbeterd kan worden.

 

Sessie 5 - Structurele bpv: Ideale stageplek, hoe denkt de student daarover?

Sessieleider: Raymon Breeveld (Docent Elektrotechniek)

 

Door de ogen van de studenten: hoe ziet de ideale stageplek eruit? Maak kennis met de dromen en verwachtingen van de nieuwe generatie technici.

 

Sessie 6 - Maak kennis met de nieuwe generatie technici

Sessieleider: Edwin Luppens (Docent Installatietechniek)

 

In deze sessie maakt u kennis met de nieuwe generatie. Heeft u zich altijd afgevraagd: wat doen de niveau 4 studenten op school? Kom naar deze sessie want daar gaan ze het laten zien.

 

Sessie 7 - Techniekteams: Hybride opleiden

Sessieleiders: Willem-Jan Broekkamp & Arjen Binkhorst (Bonarius)

 

Hybride opleiden, wat betekent dat in de praktijk? Is het bedrijf de nieuwe school? Hoe verdeel je de rollen en hoe sluiten opleidingen aan? Dit techniekteam is sinds september 2017 in de uitvoering. Aanwezig zullen ook zijn: Richard Kruijt (IW Noord Holland), Cor van der Horst (ROCvA), John Schous (Technisch College Velsen) als lid van het techniekteam en betrokken bij de uitvoering.

 

Sessie 8 - Techniekteams: BIM is dat makkelijk te integreren in het onderwijs?

Sessieleiders: Jan Sier (Hiensch Engineering) en Rene Schuitemaker (ROCvA)

 

BIM is dat makkelijk te integreren in het onderwijs? Wat is ervoor nodig? Welke stappen zijn er tot nu toe gezet door dit techniekteam? En waar gaan we naar toe?

 

Sessie 9 - Techniekteams: de Hybride Vakdocent is de docent van de toekomst.

Sessieleiders: Misha van Berlo (HvA) en Monique Sanders (Munduscollege)

 

Er is een tekort aan technische docenten op het vmbo & mbo. De lerarenopleiding heeft onvoldoende aanwas om dit tekort nu op te lossen. Het is dus nodig om op een andere manier te kijken en als sector te investeren in goede docenten met actuele kennis en vaardigheden. De VTi partners ontwikkelden daarom de leergang Hybride vakdocent. Medewerkers uit de bedrijven die geschoold worden in pedagogisch en didactische vaardigheden. En ingezet kunnen worden om (gast)lessen te geven. Mooi voordeel: de actuele stand van zaken in het bedrijf landt direct in de klas! Hoe ziet de leergang eruit en over welke investering en opbrengst hebben we het?

 

Sessie 10 - Techniekcampus: Betere match tussen vraag en aanbod rond gastlessen en bedrijfsbezoeken

Sessieleider: Imke van de Graaf (techniektalent.nu)

 

De VTi heeft een campus opgericht die verspreid is over de hele regio. Bedrijven stellen ruimten en apparatuur te beschikking en leveren ook een begeleider. Het eerste jaar is er te beperkt gebruik gemaakt van de campus. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer klassen met jongeren een bezoek brengen aan jouw bedrijf? Sessieleider Imke van der Graaf (gastlessenzogeregeld.nu) gaat in op het matchingsinstrument. En geeft tips om een betere match te maken door de juiste omschrijving van het bedrijf te geven en de juiste vraag te stellen.

+