HomeOver VTIMissie / visie

Missie / visie

VTi Amsterdam leidt de technische professional van de toekomst op en promoot het installatievak onder jongeren.

over-vti-missie-visie-animatie.jpg

Er is een tekort aan goed geschoolde technici in Amsterdam. Tegelijkertijd daalt de interesse onder jongeren om een technische opleiding te gaan volgen en constateert het bedrijfsleven dat het opleidingsniveau van beroepsopleidingen, de vaardigheden en de kennis van leerlingen onvoldoende aansluiten op hun kwaliteitseisen en de innovatiewensen van hun opdrachtgevers. In dat verband is voor de installatiebranche op basis van publiek-private samenwerking door het bedrijfsleven, het beroepsonderwijs, brancheverenigingen en de gemeente Amsterdam een businessplan opgesteld voor de Vakschool Technische Installaties. VTi leidt de technische professional van de toekomst op en promoot het installatievak onder jongeren. Samen werken zij mee aan een futureproof Amsterdam.

Korte- en middellangetermijn-ambitie

  • 600 vmbo leerlingen gaan workshops volgen bij verschillende installatiebedrijven in de regio Amsterdam;
  • 800 mbo-studenten volgen skillcourses;
  • 50 werkzoekenden krijgen praktijkscholing en worden doorgeleid naar een baan;
  • Er worden techniekteams opgezet die bedrijven en scholen met elkaar gaan verbinden;
  • Binnen twee jaar zijn ruim 50 bedrijven en scholen partner van de Vakschool Technische Installaties.

Masterplan Techniek Amsterdam

VTi Amsterdam is gelieerd aan het Masterplan Techniek AmsterdamIn het Masterplan Techniek Amsterdam werken het bedrijfsleven, het beroepsonderwijs en de overheid in de Amsterdamse regio structureel samen. Het doel is het verhogen van de instroom en gekwalificeerde uitstroom in het technisch VMBO-, MBO- en HBO-onderwijs.

+